68360891_10217616312413535_6819002907367
OVERKOEPELENDE ORGANISATIE IN HANDEN VAN HULDENBERG FANDORP WK 2021 VZW 

De gemeente zal naar buiten uit als officiële organisator van het WK-dorp fungeren en bijgevolg ook alle aspecten op zich nemen die bij deze rol horen: vergunningen, relaties met de organisatoren van het WK, veiligheidsmaatregelen,… Voor de praktische organisatie van het ganse gebeuren sloot de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst af met de vzw Huldenberg Fandorp WK 2021, die tot stand kwam n.a.v. een oproep in het gemeentelijk infomagazine. 

Deze vzw zal instaan voor alle overkoepelende aspecten m.b.t. het WK-gebeuren (communicatie, logistiek, parkings, sponsoring,…) en zal zelf tevens een aantal aanloopactiviteiten organiseren. 

Huldenberg als officieel WK Dorp in 2021.

Ontdek de aanloop activiteiten in Huldenberg

Zin om het WK wielrennen van dichtbij mee te maken? 

Word vrijwilliger!

Ontdek onze WK Dorp ambassadeurs hier.